انتقادات و پیشنهادات

کارینگ علاوه بر تلاش مستمر در جهت بهبود خدمات و محصولات ارائه شده به مشتریان، به نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان نیز نیازمند است. این شرکت از پیشنهادات ارزنده شما در راستای بهبود خدمات ارائه شده و افزایش رضایت شما استفاده می کند. شما با انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود ما را به شناسایی نقاط قوت و ضعفمان آگاه خواهید کرد. تمامی این انتقادات و پیشنهادات توسط تیم متخصص کارینگ بررسی و اقدامات لازم انجام می شوند.

به این منظور انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.