همکاری با کارینگ

ما در کارینگ به دنبال همکارانی هستیم، علاقمند به تکنولوژی های نوین با روحیه ایجاد زیرساخت های فناورانه، صمیمی و متعهد.اگر به دنبال همکاری با کارینگ هستید و در یکی از زمینه های زیر، تخصص دارید همین حالا به ما بپیوندید و اگر در حوزه هایی غیر از آنچه که در پایین آمده است، از ایده های همکاریتان استقبال می کنیم.تنها کافی است فرم همکاری با کارینگ را پر نمائید.